Bilety dla Trenerów

Turniej rozgrywany jest bez publiczności. Do zakupu biletów uprawnieni są trenerzy zawodników uczestniczących w Mistrzostwach:

Bilet wstępu na I blok –  80 zł od osoby

Bilet wstępu na II blok – 80 zł od osoby

Bilet wstępu na III blok – 100 zł od osoby

Bilet wstępu na cały dzień – 150 zł od osoby

Opłatę za bilety należy dokonać na konto:

Fundacja Wspierania Kultury Siódma Prowincja

96 1160 2202 0000 0002 3583 8862

w tytule należy podać imię nazwisko, numer bloku Mistrzostw oraz dopisek „trener Klubu….”

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e- mail: mistrzostwa@taniec.pl  Osoby, które wykupią ww. bilety nie będą miały dostępu do strefy tancerza

 

Po każdym bloku Mistrzostw wszyscy uczestnicy, trenerzy, sędziowie będą musieli opuścić halę. 

Opłata Startowa

Opłata startowa wniesiona do dnia 8.11.2019 wynosi 100,00 zł od osoby (decyduje data nadania wpłaty). Opłata wniesiona po dniu 8.11.2019r. wynosi 200,00 zł od osoby nr konta :

Bank Millenium, nr konta:  96 1160 2202 0000 0002 3583 8862

 

kopię dowodu wpłaty należy przesłać na adres mailowy: mistrzostwa@taniec.pl