Kierownik organizacyjny:

 

mistrzostwa@taniec.pl