Regulamin MP PTT LA Kraków Kolna 2020

Uczestnicy muszą wypełnić oświadczenie COVID-19 !

Oświadczenie Covid-19